W kontekście budownictwa, nowoczesność to przede wszystkim umiejętność korzystania z najnowszych zdobyczy technologii i poszanowanie dla środowiska przy jednoczesnej dbałości o ekonomiczne możliwości przyszłych użytkowników budynków. Warto zauważyć, że wybór rozwiązań ekologicznych początkowo jest inwestycją, która zwraca się kupującym w trakcie długofalowej eksploatacji mieszkania.

Innowacyjność ekologiczna bez wsparcia

Sektor budownictwa niezwykle silnie oddziałuje na środowisko. Odpowiada za 42% całego zużycia energii w EU i za około 35% emisji wszystkich gazów cieplarnianych. Takie dane zobowiązują deweloperów do tego, aby działać w sposób przemyślany. Jeśli zestawimy tradycyjne budownictwo z ekologicznym, zauważymy, że „zielone” inwestycje zużywają przeciętnie o 30% mniej energii. Ponadto mają też znacznie niższe zużycie wody i koszty utrzymania. Problem polega na tym, że ustawodawstwo aktualnie nie wspiera takiego budownictwa, a nie ma co ukrywać, że jest ono droższe. Jeszcze do niedawna Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadził program dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych. Niestety, w maju tego roku program został zakończony. W związku z tym deweloperzy, którzy chcą budować nowocześnie w ujęciu ekologicznym, podejmują ryzyko, czy społeczeństwo jest gotowe zapłacić więcej za rozwiązania przynoszące korzyści dopiero po czasie.

Polska myśl budowlana jest w tym zakresie bardzo innowacyjna. W 2013 roku nasza rodzima inwestycja została wybrana najlepszym projektem budowlanym w konkursie Komisji Europejskiej „Świat jaki lubisz” promującym praktyczne i oszczędne rozwiązania ekologiczne. Projekt został doceniony m.in. za innowacyjną instalację grzewczą, zużywającą kilkakrotnie mniej energii.

Przykłady ekologicznych rozwiązań

Znaczna część rozwiązań ekologicznych to w perspektywie niższe koszty użytkowania. Dlatego też warto pamiętać o wyborze oświetlenia ledowego, tworzeniu powierzchni biologicznie czynnej na dachach altan śmietnikowych czy też np. o systemach nawadniania obszarów zielonych inwestycji za pomocą wody deszczowej. Dobrze sprawdzą się także zielone tereny na dachu samej inwestycji. Takie rozwiązanie znacznie poprawia komfort mieszkania, a dodatkowo lokale na ostatnim piętrze nagrzewają się w dużo mniejszym stopniu. Inwestycje z zielenią pionową potrafią zaprzeć dech w piersiach, a jednocześnie mają swoje uzasadnienie. Innowacja to też sposób myślenia przedsiębiorców.
W budownictwie może być wyrażana przez drobne rzeczy, takie jak np. gospodarowanie odpadami na budowie oraz korzystanie z produktów krajowych.

Coraz więcej nowoczesnych osiedli mieszkalnych jest tworzonych z myślą o środowisku. W pewnym stopniu kształtują to przepisy. Według unijnych wytycznych od 2020 r. wszystkie nowe budynki powinny być niemal zeroenergetyczne, czyli nie wymagać dostarczania energii z konwencjonalnych źródeł. Warto zauważyć, że najbardziej ekologicznym i sprzyjającym minimalizowaniu strat energii jest budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne i dlatego powinno być ono wspierane. Obecnie nabywcy często kupują budynki w zwykłym standardzie energetycznym, a nie w standardzie energooszczędnym, bo te drugie są znacznie droższe, a na zwrot z inwestycji trzeba poczekać kilka lat.

Konrad Płochocki, Dyrektor generalny PZFD

Podobne posty